Reise til utlandet

Regler for reise med hund og katt

Mens det før i tiden kunne være både komplisert og kostbart med import av hund og katt fra utlandet til Norge er det siden 01.01.2012 blitt enklere å ta med seg hund, katt eller ilder til Norge.

Den største forandringen for de som kommer fra EU/EØS eller listeførte tredjeland vil være at kravet om blodprøve faller bort og dyret kan nå innføres til Norge allerede 21 dager etter vaksinering.

Dyret skal fortsatt være chipmerket, rabiesvaksinert og ha gyldig reisepass som må kunne forevises Tollvesenet ved kontroll. Det er fortsatt krav om at dyret skal behandles mot revens lille bendelorm- en gang i utlandet før hjemreise og en gang etter hjemkomst til Norge.
 
De nye reglene, slik du finner dem på matilsynets sider, er:
 
Ved innførsel av kjæledyr fra listeførte tredjeland skal dyret ved grensepassering undersøkes av Mattilsynet. Dyreeier skal varsle det lokale Mattilsynet minimum 48 timer i forveien om tid og sted for ankomst.
 
De grunnleggende kravene for dokumentasjon, pass og grensekontroll endres ikke.
 
Informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm skal være dokumentert i et veterinærsertifikat som skal undertegnes av offentlig veterinær i avsenderlandet eller et EU-godkjent pass.
 
ID-merking: Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Hvis dyret er merket tidligere, er også lesbar tatovering ok.
 
Dyret skal være vaksinert mot rabies iht. vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når det er tre måneder gammelt) og kan innføres 21 dager etter vaksineringen. Merk at kravet om rabiesvaksinering også skal gjelde ved innførsel fra rabiesfrie stater (som Storbritannia og Irland), men ikke fra Sverige.
 
Hunden og katten skal være behandlet mot bendelorm - Echinococcus multilocularis med godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel) i løpet av de siste 10 dagene før innførsel. Denne behandlingen skal gjentas i løpet av de første 7 dager etter innførsel til Norge. Kravet om behandling mot Echinococcus gjelder ikke ilder. Vær oppmerksom på at tidspunktet for behandling kan endres i løpet av 2012.
 
Det vil ikke være tillatt å innføre mer enn til sammen fem dyr per innførsel dersom man vil benytte seg av de mulighetene for forenklet kontroll som forskrift for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr åpner for. Denne regelendringen kan bli fastsatt før 31.12.2011. Det er ingen endring i kravene til import av uvaksinerte katter og hunder under 3 måneder.


Lovendring for innreise fra Sverige

Det er nå påbudt å ta en ormekur som er attestert av veterinær dersom man reiser fra Sverige til Norge.